Kiswahili Resources

We are happy to present these Kiswahili translations of our materials completed through our partnership with Breakthrough Bible Institute in Kenya.

Imani ya Mitume
(The Apostles' Creed)

Tunaamini Katika Yesu
(We Believe in Jesus)

Kujenga Theologia Yako
(Building Your Theology)

Kujenga Theologia Ya Utaratibu
(Building Systematic Theology)

Kujenga Theolojia Ya Kibiblia
(Building Biblical Theology)

Na Kanuni Za Agano La Kale
(Kingdom, Covenants & Canon of the Old Testament)

Katika Agano Jipya
(Kingdom and Covenant in the New Testament)

Tora
(The Pentateuch)

Historia Ya Kitabo
(The Primeval History)

Baba Abrahamu
(Father Abraham)

Alitupatia Manabii
(He Gave Us Prophets)

Vitabu Vya Injili
(The Gospels)

Kitabu cha Matendo
(The Book of Acts)

Kiini Cha Theolojia Ya Paulo
(The Heart of Paul's Theology)

Nyaraka Za Paulo Gerezani
(Paul's Prison Epistles)

Kitabu Cha Waebrania
(The Book of Hebrews)

  • Somo la Kwanza: Historia Na Madhumuni Ya Kitabu Cha Waebrania (Lesson 1: The Background and Purpose of Hebrews)
    Somo (.doc)
  • Somo la Pili: Muundo Na Maudhui (Lesson 2: Content and Structure)
    Somo (.doc)

Kitabu Cha Ufunuo
(The Book of Revelation)

Alitupatia Maandiko: Misingi Ya Utafsili
(He Gave Us Scripture: Foundations of Interpretation)

Kufanya Maamuzi Ya Kibiblia
(Making Biblical Decisions)